Nyheter

 • Psykososial handlingsplan

  Klikk på overskriften for å lese den psykososiale handlingsplanen vår!

 • Ny forskning: skadelig for barn å bruke mobile enheter før leggetid

  Stavanger Aftenblad skriver at elevene har større risiko for å bli trøtt eller utmattet på skolen. 125198 barn og unge i alderen ti til 18 år har deltatt i undersøkelsene, som har vart i fire år. Trykk på overskriften for å lese saken fra Stavanger Aftenblad som PDF-fil!

 • Viktig melding fra rektor

  Kjære foresatte til 10. klassingene ved Skudenes ungdomsskole. Som dere ser av eksamensplanen er det ikke muntlig eksamen før 15.juni dette året. I den forbindelse ber jeg dere innstendig om ikke å ta ut deres ungdommer i ekstra ferier og fridager enn det som er avsatt i skoleruta. Fokuset må være hardt arbeid og mest mulig læring før eksamen. Mvh: Rektor.

 • Nytt tilbud til alle foreldre

  Nå lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettstedet foreldrehverdag.no, der foreldre kan finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan forstå barnet sitt bedre. Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen. Nettstedet tar utgangspunkt i det anerkjente veiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program) og er utviklet i samarbeid med fagfolk (klikk på overskrift for å lese mer).

 • Kickoff for bedre psykososialt miljø

  Å trives på skolen er en av de viktigste forutsetningene for å lære. Et godt psykososialt miljø på skolen fremmer trivsel og er preget av positive forhold mellom elevene. På Skudenes Ungdomsskole har vi "ansatt" trivselsledere, som skal fremme trivsel og lek i storfriminuttene tirsdagene, onsdagene, torsdagene og fredagene. Elevene velger selv hvilke aktiviteter de vil være med på. Klikk på overskrifta for å se bilder fra kickoff!

 • Matematikkdag på tiende trinn

  Tirsdag 18.10 ble det arrangert matematikkdag på tiende trinn. Elevene kunne på forhånd melde seg på en av tre hovedaktiviteter. En gruppe hadde «inne-oppgaver» med matematikknøtter, ulike matematikkspill, målinger og grubliser, en annen gruppe hadde byggeoppgaver/konstruksjonsoppgaver der de skulle komme frem til ulike produkt, mens den siste hovedgruppa hadde fysiske «trimoppgaver» der matematikkutregninger måtte brukes. Av bildene ser vi at elevene var svært ivrige og lærevillige. Klikk på overskrifta for å se flere bilder!

Skudenes Ungdomsskole Postveien 71 4280 SKUDENESHAVN Tlf: 52811425
Elevene skal være i sentrum, bli møtt med respekt og bli utfordret i et stimulerende læringsmiljø til aktivt å kunne ta medansvar i møte med det moderne samfunn!
2 Bilde av skolen
Null mobbing