Helsesøster

Helsesøster ved Skudenes ungdomsskole heter Aud Røyland. Helsesøster er på skolen tirsdag kl. 12-14 og torsdag kl. 8-14.

Dere kan nå meg på tlf. 90049113 eller epost aur@karmoy.kommune.no.

Skolehelsetjenestens formål:

 • Å fremme psykisk og fysisk helse
 • Å fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • Å forebygge sykdommer og skader.

Hva gjør helsesøster:

 • Helse/trivselsamtale og lengde/vekt i 8. klasse.
 • Deltar på foreldremøte 8.klasse
 • Undervisning i 9. klasse om samliv og seksualitet.
 • Vaksinasjon i 10. klasse.
 • Helseopplysning, undervisning og veiledning - individuelt og gruppe.
 • ”Åpen dør” – være tilgjengelig for elevene (..og for lærere og/eller foreldre).
 • Samarbeid med foreldre, skole og andre aktuelle instanser.
 • Tverrfaglig samarbeid.
 • På noen av ungdomsskolene har helsesøster undervisning i psykisk helse på alle trinn.

For mer informasjon, se linken under!

Bilder

Filer


Skudenes Ungdomsskole
Postveien 71 4280 SKUDENESHAVN Tlf: 52811425
Elevene skal være i sentrum, bli møtt med respekt og bli utfordret i et stimulerende læringsmiljø til aktivt å kunne ta medansvar i møte med det moderne samfunn!
2 Bilde av skolen
Null mobbing