Ansatte

* Kjell Inge Bråtveit (rektor)   epost: kib@karmoy.kommune.no

* Ståle Ramzay Kristoffersen (inspektør)  epost: ramzay@hotmail.com

* Mardon Eikeland (rådgiver)   epost: mei01@karmoy.kommune.no

* Charlotte Nielsen (sosiallærer)    epost: charnie3003@karmoyskolen.no

* Liv Kristine Grindhaug (bibliotek)   epost: livgri0406@karmoyskolen.no

* Gisle Mikkelsen Halleraker  (ikt)  epost: gislhal1601@karoyskolen.no

* Nina Wareberg (bibliotek/ikt)   epost: ninawareberg@hotmail.com 

* Marianne Iversen (kulturkontakt)    epost: mh-ivers@online.no

* Veronika Hinderaker (koordinator spes. ped.)   epost: verohin1911@karmoyskolen.no

* Thor Gunnar Birkeland   epost: thorgb@online.no

* Grete Baldersheim     epost: g_baldersheim@hotmail.com

* Annette Hansen     epost: annette.hansen@haugnett.no

* Jan Arne Vågen    epost: jan_arne.vagen2@getmail.no

* Håvar Myrseth     epost: havar.myrseth@gmail.com

* Halgerd M      epost: halgerd@haugnett.no

 

* Helena Syre     epost: helesyr2801@karmoyskolen.no

Bilder

Filer


Skudenes Ungdomsskole
Postveien 71 4280 SKUDENESHAVN Tlf: 52811425
Elevene skal være i sentrum, bli møtt med respekt og bli utfordret i et stimulerende læringsmiljø til aktivt å kunne ta medansvar i møte med det moderne samfunn!
2 Bilde av skolen
Null mobbing